STO
PRZ
SP
Gimnazjum
Liceum
O szkoleGalerieMultimediaGlosatorRekordyLinkiPracaKontaktArchiwumStrefa
KrakusekKrakuse-Akademia przyszłościINTERBLOKSzkoła DebatyKonkurs: 90 rocznica odzyskania niepodległości
Samodzielne Koło Terenowe nr 64 Społecznego Towarzystwa Oświatowego jest częścią ogólnopolskiej organizacji zrzeszającej wszystkich zainteresowanych kondycją polskiej oświaty i tworzeniem jej nowych, alternatywnych form. STO dąży do przebudowania systemu edukacji w Polsce, tak aby spełniał on oczekiwania, jakie stawia przed nim społeczeństwo. Naczelnym zadaniem STO jest prowadzenie wszechstronnych działań na rzecz: poprawy możliwości edukacji dzieci i młodzieży, uspołecznienia polskiego systemu oświatowego oraz stworzenia możliwości wyboru różnych dróg kształcenia i wychowywania.

Zarząd Koła:

P. O. Prezesa

Jolanta Budzowska

Zarząd Koła :

Paweł Łukasik
Tomasz Brańka
Mariusz Kupś
Krzysztof Wilkosz
Maciej Pietrzykowski
Jakub Zakrzewski
Wiesław Gumuła
Tomasz Nowak
Małgorzata Złotnik
Marcin Pleti
Anna Dudzik
Tomasz Kwaśniewski
Filip Walkowicz

Komisja Rewizyjna:

Tomasz Świerczyński
Gustaw Duda
Artur Pietrzak


Koło prowadzi trzy szkoły im. Juliusza Słowackiego:
Społeczną Szkołę Podstawową nr 4
Społeczne Gimnazjum nr 7
III Społeczne Liceum Ogólnokształcące

MISJA SZKOŁY ____________________________________________________________
Istniejemy po to, aby całą szkolną społeczność uczniów, rodziców i nauczycieli, oferując usługę edukacyjną najwyższej jakości, prowadzić ku wartościom:

MIŁOŚCI, WOLNOŚCI i MĄDROŚCI

wspierając budowanie społeczeństwa obywatelskiego.

MIŁOŚĆ rozumiemy jako poszanowanie każdego człowieka, jako obowiązek relacji międzyludzkich, w których koncentrowanie się na mocnych stronach jest najlepszym sposobem poskramiania stron słabych. Miłość jako gotowość do dzielenia się swoją wolnością, mądrością i akceptowania samego siebie.

WOLNOŚĆ, która każe nam szukać prawdy w poznaniu i która jest wolnością dysponowania samym sobą w zgodzie z przyjętym systemem wartości. System ten nie może prowadzić do działań ograniczających cudzą wolność.

MĄDROŚĆ rozumiemy jako dojrzałość do odpowiedzialnych wyborów, jako wolność sądów i nie-zależność myślenia. TO także odpowiedzialność za otaczające środowisko i swoje zdrowie, wreszcie praca na miarę swoich możliwości, stawianie i realizowanie nowych wyzwań.

Obywatel to osoba gotowa do:
* pracy nad sobą, nad własnym rozwojem – dla rozwoju innych, dla kraju
* odpowiedzialności za siebie, za innych, za kraj

HYMN SZKOŁY
Muzyka: Grzegorz Turnau
Słowa: Andrzej Sikorowski

Do ściągnięcia
1. wersja instrumentalna
2. wersja z tekstem, śpiewa G. Trunau
3. statut

Przychodzimy tu z beztroski i radości
Kolorowy sen ktoś przerwał nam o świcie
A w tornistrach mamy same niepewności
I zupełnie czysty zeszyt,
I zupełnie czysty zeszyt - nasze życie

Zapiszemy go pięknymi sentencjami
Szarą prozą, albo rozmarzonym wierszem
I te prawdy już na zawsze , już na zawsze będą z nami
Jak miłości najwspanialsze bo najpierwsze

Odlecimy stąd, mądrzejsi o ułamek
Szukać gwiazdy, która zechce nam zaświecić
By po latach gdy rozdzwoni się poranek
Poprowadzić do tej szkoły,
Poprowadzić do tej szkoły nasze dzieci