STO
PRZ
SP
Gimnazjum
Liceum
O szkoleO szkoleWizerunek AbsolwentaTerminarzSukcesyRekrutacjaRegulaminyProjektyGalerieMultimediaGlosatorRekordyLinkiPracaKontaktArchiwumStrefa
KrakusekKrakuse-Akademia przyszłościINTERBLOKSzkoła DebatyKonkurs: 90 rocznica odzyskania niepodległości

WIZERUNEK ABSOLWENTA GIMNAZJUM

W OPARCIU O MISJĘ SZKOŁY

  1. stale kształtuje swój system wartości, zgodny z ogólnie przyjętymi normami moralnymi i kieruje się nimi w życiu, prowadzi zdrowy tryb życia;

  2. jest tolerancyjna/tolerancyjny światopoglądowo, ma poczucie własnej wartości, szanuje prawa drugiego Człowieka;

  3. jest patriotą/patriotką, działa na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, jest aktywny/aktywna społecznie;

  4. planuje swoją dalszą edukację i rozwój, potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce, czerpie satysfakcję z własnego doskonalenia i rozwija zainteresowania;

  5. umie współpracować w grupie z zachowaniem swojej indywidualności, ma świadomość swoich mocnych i słabych stron;

  6. pracuje metodą projektu, potrafi samodzielnie stawiać hipotezy badawcze i szuka na nie odpowiedzi, prezentuje wyniki swojej pracy;

  7. uczestniczy w życiu kulturalnym, stosuje w życiu zasady savoir-vivre’u;

  8. jest przygotowany/przygotowana do życia we współczesnym świecie, świadomie i odpowiedzialnie posługuje się nowoczesnymi technologiami, komunikuje się w językach obcych, posiada kompetencje społeczne oraz wykształconą potrzebę rozwoju sportowego, potrafi udzielić pierwszej pomocy;

  9. identyfikuje się ze społecznością szkolną i misją szkoły.