STO

SP
Gimnazjum
Liceum
O szkoleO szkoleWizerunek AbsolwentaTerminarzSukcesyRekrutacjaRegulaminyProjektyGalerieMultimediaGlosatorRekordyLinkiPracaKontaktArchiwumStrefa
KrakusekKrakuse-Akademia przyszłościINTERBLOKSzkoła DebatyKonkurs: 90 rocznica odzyskania niepodległości

_______________________________________________________

SUKCESY UCZNIÓW GIMNAZJUM

_______________________________________________________


__________________________________________________

SUKCESY W KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH
__________________________________________________


ROK SZKOLNY LAUREACI FINALIŚCI
PRZEDMIOT PRZEDMIOT
J
Ę
Z
Y
K

P
O
L
S
K
I
J
Ę
Z
Y
K

A
N
G
I
E
L
S
K
I
J
Ę
Z
Y
K

N
I
E
M
I
E
C
K
I
J
Ę
Z
Y
K

F
R
A
N
C
U
S
K
I
M
A
T
E
M
A
T
Y
K
A
F
I
Z
Y
K
A
C
H
E
M
I
A
G
E
O
G
R
A
F
I
A
H
I
S
T
O
R
I
A
B
I
O
L
O
G
I
A
J
Ę
Z
Y
K

P
O
L
S
K
I
J
Ę
Z
Y
K

A
N
G
I
E
L
S
K
I
J
Ę
Z
Y
K

N
I
E
M
I
E
C
K
I
J
Ę
Z
Y
K

F
R
A
N
C
U
S
K
I
M
A
T
E
M
A
T
Y
K
A
F
I
Z
Y
K
A
C
H
E
M
I
A
G
E
O
G
R
A
F
I
A
H
I
S
T
O
R
I
A
B
I
O
L
O
G
I
A
1995/1996 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 -
1996/1997 - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - -
1997/1998 - 2 - - - - 1 1 - - 1 - - 2 2 - - - - -
1998/1999 - 1 - 1 2 1 1 - - - - - - 1 1 1 1 - - -
1999/2000 - 1 - 1 2 2 - 1 - - - 1 - 1 1 - 3 - - -
2000/2001 Ze względu na wprowadzenie reformy oświaty nie organizowano
olimpiad przedmiotowych. Wszystkie sukcesy z przed roku szkolnego
2000/2001 dotyczą 8 klasowej szkoły podstawowej, sukcesy od roku
szkolnego 2001/2002 dotyczą gimnazjum.
2001/2002 - - - - 2 1 - - - - - - - - - - - - - -
2002/2003 - 1 - - - 1 1 - 1 - - 2 - - 2 1 1 - 5 -
2003/2004 1 1 1 - - - 1 - 2 - - 2 1 - - - - - - 1
2004/2005 - 1 1 - - 1 - - 2 - 1 1 1 - - 1 1 1 - -
2005/2006 - 1 3 - 1 1 5 1 - - 1 1 - - 2 1 - 1 - 2
2006/2007 - 3 2 - - - 1 - 1 - - 2 - - 1 - - 1 1 1
2007/2008 - 3 2 - - 1 - 3 - 1 2 1 2 - - 2 - 1 4 -
2008/2009 2 4 3 - 1 3 1 - 1 1 3 7 4 - 1 - 3 3 2 2
2009/2010 1 3 3 - 1 2 - - 1 - - 2 2 - 3 3 1 3 - 1
2010/2011 1 - 5 2 - 1 - - - - 4 5 6 10 2 4 - 1 1 2
2011/2012 1 1 1 3 - - - 1 1 - 1 2 1 9 2 3 1 7 3 2
RAZEM 6 22 21 7 9 15 11 7 9 2 13 26 17 23 18 18 11 18 17 11

 

2009/2010

Laureatka

Gabriela Kubiak

Język polski

magr Bożena Stec

Laureatka

Aleksandra Kardas

Język angielski

mgr Adam Musiał

Laureat

Mateusz Kępka

Język angielski

mgr Adam Musiał

Laureatka

Joanna Skrzypek

Język angielski

mgr Adam Musiał

Laureat

Mateusz Kępka

Język niemiecki

mgr Magda Ptak, mgr Agnieszka Kroll

Laureatka

Monika Brańka

Język niemiecki

mgr Magda Ptak,mgr Agnieszka Kroll

Laureatka

Gabriela Michalska

Język niemiecki

mgr Magda Ptak,mgr Agnieszka Kroll

Laureat

Paweł Pyrlik

Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej

mgr Monika Witalis Malinowska

Laureat

Aleksander Tyczyński

Fizyka

mgr Władysława Sikora

Laureat

Roberto Francica

Fizyka

mgr Władysława Sikora

Laureat

Maciej Podsiadło

matematyka

mgr inż. Kazimiera Spera

Laureatka

Natalia Nazim

Historia

mgr Zdzisław Bednarek

Laureat

Stanisław Morawski

Informatyka

mgr Tomasz Satryjan

Finalistka

Lucyna Cherian

Język angielski

mgr Adam Musiał

Finalistka

Karolina Wierzbicka

Język angielski

mgr Adam Musiał

Finalistka

Julia Wilam

Język niemiecki

mgr Magda Ptak, mgr Agnieszka Kroll

Finalistka

Kamila Stopyra

Język niemiecki

mgr Magda Ptak,mgr Agnieszka Kroll

Finalistka

Agnieszka Bień

Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej

mgr Monika Witalis Malinowska

Finalista

Tomasz Kaczor

Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej

mgr Monika Witalis Malinowska

Finalistka

Kamila Stopyra

Fizyka

mgr Władysława Sikora

Finalista

Kacper Sagnowski

Fizyka

mgr Władysława Sikora

Finalista

Maciej Trystuła

Fizyka

mgr Władysława Sikora

Finalistka

Katarzyna Dyczek

matematyka

mgr inż. Kazimiera Spera

Finalistka

Kamila Stopyra

matematyka

mgr inż. Kazimiera Spera

Finalista

Maciej Trystuła

matematyka

mgr inż. Kazimiera Spera

Finalista

Kacper Sagnowski

Informatyka

mgr Tomasz Satryjan

Finalistka

Monika Brańka

Geografia

mgr Anna Korska

Finalista

Oskar Weigel

Geografia

mgr Anna Korska

Finalista

Michał Heydel

Geografia

mgr Anna Korska

Finalistka

Agnieszka Garlicka

Biologia

mgr Dorota Zatorska

Finalistka

Katarzyna Dyczek

Chemia

mgr Marcin Stobiński

 

2008/2009

Laureat

Agata Kutrzeba

Język angielski

mgr Adam Musiał

Laureat

Miyuki Tatsuma

Język angielski

mgr Adam Musiał

Laureat

Krzysztof Potempa

Język angielski

mgr Adam Musiał

Laureat

Beniamin Palider-Traczyk

Język angielski

mgr Adam Musiał

Laureat

Natan Węgrzycki

Język niemiecki

mgr Magda Ptak, mgr Agnieszka Kroll

Laureat

Monika Matyja

Język niemiecki

mgr Magda Ptak, mgr Agnieszka Kroll

Laureat

Anna Lasecka

Język niemiecki

mgr Magda Ptak,mgr Agnieszka Kroll

Laureat

Filip Ficek

Chemia

mgr Agnieszka Frechet

Laureat

Filip Ficek

Matematyka

Mgr inż. Kazimiera Spera

Laureat

Michał Sikora

Fizyka

mgr Władysława Sikora

Laureat

Krzysztof Potempa

Fizyka

mgr Władysława Sikora

Laureat

Filip Ficek

Fizyka

mgr Władysława Sikora

Laureat

Magdalena Ruszecka

Biologia

mgr Maria Kłapkowska-Kaczmarz

Laureat

Gabriela Nadybska

Język polski

mgr Tomasz Radochoński

Laureat

Kamila Stopyra

Język polski

mgr Bożena Stec

Laureat

Maria Raźny

Historia

mgr Zdzisław Bednarek

Finalista

Andrzej Banaś

Język angielski

mgr Adam Musiał

Finalista

Mateusz Kępka

Język angielski

mgr Adam Musiał

Finalista

Monika Matyja

Język angielski

mgr Adam Musiał

Finalista

Katarzyna Piec

Język angielski

mgr Adam Musiał

Finalista

Anna Sztaudynger

Język angielski

mgr Adam Musiał

Finalista

Karolian Wierzbicka

Język angielski

mgr Adam Musiał

Finalista

Aleksandra Cherian

Język angielski

mgr Adam Musiał

Finalista

Julia Wilam

J. niemiecki

mgr Magda Ptak,mgr Agnieszka Kroll

Finalista

Kamila Stopyra

J. niemiecki

mgr Magda Ptak,mgr Agnieszka Kroll

Finalista

Mateusz Kępka

J. niemiecki

mgr Magda Ptak,mgr Agnieszka Kroll

Finalista

Karolian Wierzbicka

J. niemiecki

mgr Magda Ptak,mgr Agnieszka Kroll

Finalista

Agata Ingarden

J. polski

mgr Tomasz Radochoński

Finalista

Aleksandra Kardas

J. polski

mgr Bożena Stec

Finalista

Natalia Nazim

J. polski

mgr Bożena Stec

Finalista

Michał Król

Historia

mgr Zdzisław Bednarek

Finalista

Julia Zięba

Historia

mgr Zdzisław Bednarek

Finalista

Katarzyna Dyczek

Dzieje Oręża Polskiego

mgr Zdzisław Bednarek

Finalista

Krzysztof Potempa

Matematyka

Mgr inż. Kazimiera Spera

Finalista

Marcin Kołodziejski

Biologia

mgr Maria Kłapkowska-Kaczmarz

Finalista

Łukasz Rudowski

Biologia

mgr Maria Kłapkowska-Kaczmarz

Finalista

Katarzyna Piec

Geografia

mgr Anna Korska

Finalista

Monika Brańka

Geografia

mgr Anna Korska

Finalista

Kacper Żytkowicz

Geografia

mgr Anna Korska2007/2008

Laureatka
olimpiady
Julia Wilam Język angielski mgr Alicja Grzywalska
Laureat
olimpiady
Krzysztof Potempa Język angielski mgr Alicja Grzywalska
Laureat
olimpiady
Mateusz Kępka Język angielski mgr Alicja Grzywalska
Laureat
olimpiady
Robert Rawski Język niemiecki mgr Magda Ptak
mgr Agnieszka Kroll
Laureatka
olimpiady
Anna Lasecka Język niemiecki mgr Magda Ptak
mgr Agnieszka Kroll
Laureat
olimpiady
Piotr Łatak Geografia mgr Anna Korska
Laureat
olimpiady
Szymon Czajka Geografia mgr Anna Korska
Laureat
olimpiady
Filip Ficek Geografia mgr Anna Korska
Laureat
olimpiady
Filip Ficek Fizyka mgr Władysława Sikora
Laureatka
olimpiady
Marta Walczak Biologia mgr Maria Kłapkowska-Kaczmarz
Finalistka
olimpiady
Agata Kutrzeba Język angielski mgr Alicja Grzywalska
Finalistka
olimpiady
Monika Matyja Język niemiecki mgr Magda Ptak
mgr Agnieszka Kroll
Finalistka
olimpiady
Ewa Sładek Język niemiecki mgr Magda Ptak
mgr Agnieszka Kroll
Finalistka
olimpiady
Aleksandra Woźniak Język polski mgr Bożena Stec
Finalistka
olimpiady
Maria Lasecka Język polski mgr Bożena Stec
Finalista
olimpiady
Karolina Sobierajska Historia mgr Zdzisław Bednarek
Finalistka
olimpiady
Łukasz Dyczek Historia mgr Zdzisław Bednarek
Finalistka
olimpiady
Maciej Świstek Historia mgr Zdzisław Bednarek
Finalista
olimpiady
Jakub Kozubek Historia mgr Zdzisław Bednarek
Finalista
olimpiady
Krzysztof Potempa Fizyka mgr Władysława Sikora
Finalista
olimpiady
Michał Sikora Fizyka mgr Władysława Sikora
Finalistka
olimpiady
Ewa Sładek Geografia mgr Anna Korska


2006/2007

Laureatka
olimpiady
Agnieszka Łatak Chemia mgr Anna Warchoł
Laureatka
olimpiady
Ewa Sładek Historia mgr Zdzisław Bednarek
mgr Monika Witalis-Malinowska
Laureatka
olimpiady
Aleksandra Pater Język angielski mgr Alicja Grzywalska
Laureatka
olimpiady
Aleksandra Pękacka Język angielski mgr Alicja Grzywalska
Laureatka
olimpiady
Sonia Wosiek Język angielski mgr Alicja Grzywalska
Laureatka
olimpiady
Maria Lasecka Język niemiecki mgr Magda Ptak
mgr Agnieszka Kroll
Laureatka
olimpiady
Katarzyna Lipińska Język niemiecki mgr Magda Ptak
mgr Agnieszka Kroll
Finalistka
olimpiady
Agnieszka Łatak Matematyka mgr inż.Kazimiera Spera
Finalista
olimpiady
Marcin Witkowski Biologia mgr Maria Kłapkowska-Kaczmarz
Finalista
olimpiady
Piotr Klich Historia mgr Zdzisław Bednarek
mgr Monika Witalis-Malinowska
Finalista
olimpiady
Piotr Łatak Geografia mgr Anna Korska
Finalista
olimpiady
Michał Porwisz Język angielski mgr Alicja Grzywalska
Finalista
olimpiady
Krzysztof Potempa Język angielski mgr Alicja Grzywalska


2005/2006

Laureat
olimpiady
Marek Żyła Fizyka mgr Władysława Sikora
Laureat
olimpiady
Piotr Dunin-Wąsowicz Matematyka mgr inż. Kazimiera Spera
Laureat
olimpiady
Piotr Dunin-Wąsowicz Geografia mgr Anna Korska
Laureatka
olimpiady
Karolina Łukasik Język niemiecki mgr Agnieszka Kroll
Laureatka
olimpiady
Magdalena Pachota Język niemiecki mgr Agnieszka Kroll
Laureatka
olimpiady
Maria Lasecka Język niemiecki mgr Agnieszka Kroll
Laureatka
olimpiady
Karolina Łukasik Język angielski mgr Adam Musiał
Laureat
olimpiady
Marcin Ewy Chemia mgr Anna Warchoł
Laureatka
olimpiady
Olga Niemiec Chemia mgr Anna Warchoł
Laureatka
olimpiady
Karolina Wiercioch Chemia mgr Anna Warchoł
Laureatka
olimpiady
Julia Ziembińska Chemia mgr Anna Warchoł
Laureatka
olimpiady
Aleksandra Pękacka Chemia mgr Anna Warchoł
Laureat
olimpiady
Michał Porwisz „Losyżołnierza polskiego” mgr Zdzisław Bednarek
Laureat
olimpiady
Bartosz Wójcik mgr Zdzisław Bednarek
Finalistka
olimpiady
Julia Bocheńska Matematyka mgr inż.Kazimiera Spera
Finalista
olimpiady
Marek Żyła Matematyka mgr inż.Kazimiera Spera
Finalistka
olimpiady
Katarzyna Wilczek Biologia mgr Maria Kłapkowska-Kaczmarz
Finalista
olimpiady
Marcin Witkowski Biologia mgr Maria Kłapkowska-Kaczmarz
Finalista
olimpiady
Maciej Kucia Fizyka mgr Władysława Sikora
Finalista
olimpiady
Bartosz Wójcik Geografia mgr Anna Korska
Finalistka
olimpiady
Olga Hudzik Język polski mgr Bożena Stec
Finalistka
olimpiady
Magdalena Pachota Język angielski mgr Adam Musiał


2004/2005

Laureat
olimpiady
Michał Porwisz Historia mgr Zdzisław Bednarek
mgr Monika Witalis-Malinowska
Laureat
olimpiady
Bartosz Wójcik Historia mgr Zdzisław Bednarek
mgr Monika Witalis-Malinowska
Laureat
olimpiady
Jan Ingarden Język angielski mgr Adam Musiał
mgr Monika Wolak
Laureat
olimpiady
Jakub Chętnik Język niemiecki mgr Magdalena Ptak
Laureatka
olimpiady
Marta Ryłko Fizyka mgr Iwo Wroński
Finalista
olimpiady
Aleksander Stasiak Geografia mgr Anna Korska
Finalista
olimpiady
Jan Ingarden Chemia mgr Anna Warchoł
Finalistka
olimpiady
Karolina Łukasik Język polski mgr Bożena Stec
Finalistka
olimpiady
Karolina Łukasik Język angielski mgr Adam Musiał
Finalistka
olimpiady
Magdalena Pachota Język niemiecki mgr Agnieszka Kroll
Finalista
olimpiady
Tomasz Olchawski Fizyka mgr Iwo Wroński


2003/2004

Laureatka
olimpiady
Agnieszka Golicz Chemia mgr Anna Warchoł
Laureatka
olimpiady
Urszula Stec Historia mgr Zdzisław Bednarek
mgr Monika Witalis-Malinowska
Laureatka
olimpiady
Inga Hajdarowicz Historia mgr Zdzisław Bednarek
mgr Monika Witalis-Malinowska
Laureat
olimpiady
Tomasz Jakubek Język angielski mgr Adam Musiał
Laureatka
olimpiady
Karolina Nowak Język niemiecki mgr Agnieszka Kroll
Laureatka
olimpiady
Maria Jasińska Język polski mgr Bożena Stec
Laureatka
olimpiady
Gabriela Nazim Biologia mgr Maria Kłapkowska-Kaczmarz
Laureat
olimpiady
Jan Ingarden Język angielski mgr Adam Musiał
Laureatka
olimpiady
Karolina Łukasik Język angielski mgr Adam Musiał
Laureatka
olimpiady
Ewa Żyła Język niemiecki mgr Agnieszka Kroll


2002/2003

Laureatka
olimpiady
Agnieszka Golicz Historia mgr Zdzisław Bednarek
mgr Monika Witalis-Malinowska
Laureat
olimpiady
Jakub Pierzchała Chemia mgr Anna Warchoł
Laureat olimpiady Mateusz Klimczyk Fizyka mgr Iwo Wroński
Laureat olimpiady Michał Szermer Język angielski mgr Adam Musiał
I nagroda w
konkursie
„Dedykacje
Moliere”
Mikołaj Winiarski Język francuski mgr Mirosława Ćwierzyk
Finalista
olimpiady
Kamil Kupiec Język angielski mgr Adam Musiał
Finalistka
Olimpiady
Anna Sierosławska Język angielski mgr Adam Musiał
Finalista
olimpiady
Krzysztof Mnich Chemia mgr Anna Warchoł
Finalista
olimpiady
Michał Warchoł Fizyka mgr Iwo Wroński
Finalista
olimpiady
Michał Szermer Historia mgr Zdzisław Bednarek
mgr Monika Witalis-Malinowska
Finalista
olimpiady
Krzysztof Mnich Historia mgr Zdzisław Bednarek
mgr Monika Witalis-Malinowska
Finalista
olimpiady
Inga Hajdarowicz Historia mgr Zdzisław Bednarek
mgr Monika Witalis-Malinowska
Finalista
olimpiady
Jakub Pierzchała Historia mgr Zdzisław Bednarek
mgr Monika Witalis-Malinowska
Finalista
olimpiady
Kamil Kupiec Historia mgr Zdzisław Bednarek
mgr Monika Witalis-Malinowska
Finalista
olimpiady
Aleksander Gurgul Matematyka mgr inż. Kazimiera Spera
Finalista
olimpiady
Mateusz Klimczyk Matematyka mgr inż. Kazimiera Spera


2001/2002

Laureat
olimpiady
Piotr Warchoł Fizyka mgr Iwo Wroński
Laureat
olimpiady
Jan Hudzik Matematyka mgr inż. Kazimiera Spera
Laureat
olimpiady
Filip Korski Matematyka mgr inż. Kazimiera Spera
II miejsce w
wojewódzkim
konkursie
„Wiem Wiecej”
Filip Korski Konkurs
interdyscyplinarny
mgr Iwona Sikorska


2000/2001

Ze względu na wprowadzenie reformy oświaty nieorganizowano olimpiad przedmiotowych


1999/2000

Laureat
olimpiady
Piotr Polończyk Geografia mgr Anna Korska
Laureat
olimpiady
Maciej Dudek Fizyka mgr Iwo Wroński
Laureatka
olimpiady
Joanna Socha Fizyka mgr Iwo Wroński
Laureatka
olimpiady
Aleksandra Sanak Język francuski mgr Mirosława Ćwierzyk
Laureatka
olimpiady
Joanna Socha Matematyka mgr inż. Kazimiera Spera
Laureatka
olimpiady
Aleksandra Stec Matematyka mgr inż. Kazimiera Spera
Finalistka
olimpiady
Maria Kacperska Język francuski mgr Mirosława Ćwierzyk
Finalistka
olimpiady
Anna Skuza Język angielski mgr Monika Wolak
Laureat
olimpiady
Michał Popławski Język angielski mgr Monika Wolak
Finalista
olimpiady
Piotr Rosiek Chemia mgr Anna Warchoł
Finalista
olimpiady
Jędrzej Morawski Chemia mgr Anna Warchoł
Finalista
olimpiady
Piotr Polończyk Chemia mgr Anna Warchoł
Finalista
olimpiady
Jędrzej Morawski Matematyka mgr inż. Kazimiera Spera


1998/1999

Laureat
olimpiady
Michał Lasoń Matematyka mgr inż. Kazimiera Spera
Laureat
olimpiady
Marcin Stopa Matematyka mgr inż. Kazimiera Spera
Laureat
olimpiady
Marcin Stopa Fizyka mgr Iwo Wroński
Laureatka
olimpiady
Krystyna Borowicz Chemia mgr Anna Warchoł
Laureat
olimpiady
Adam Jasieński Język angielski mgr Monika Wolak
Laureatka
olimpiady
Agata Winiarska Język francuski mgr Mirosława Ćwierzyk
Finalistka
olimpiady
Aleksandra Sanak Język francuski mgr Mirosława Ćwierzyk
Finalista
olimpiady
Michał Lasoń Fizyka mgr Iwo Wroński
Finalista
olimpiady
Radosław Długosz Chemia mgr Anna Warchoł
Finalista
olimpiady
Radosław Długosz Matematyka mgr inż. Kazimiera Spera


1997/1998

Laureatka
olimpiady
Marta Golonek Geografia mgr Anna Korska
Laureat
olimpiady
Michał Popławski Chemia mgr Anna Warchoł
Laureat
olimpiady
Radosław Długosz Język angielski mgr Monika Wolak
Laureat
olimpiady
Michał Popławski Język angielski mgr Monika Wolak
Finalista
olimpiady
Michał Popławski Język francuski mgr Mirosława Ćwierzyk
Finalistka
olimpiady
Aleksandra Pawlik Język francuski mgr Mirosława Ćwierzyk
Finalista
olimpiady
Marcin Stopa Matematyka mgr inż.Kazimiera Spera
Finalista
olimpiady
Michał Lasoń Matematyka mgr inż.Kazimiera Spera
Finalistka
olimpiady
Karolina Mycek Język polski mgr Janusz Pieszczyk


1996/1997

Laureat
olimpiady
Szymon Zygiel Fizyka dr Wojciech M. Kwiatek


1995/1996

Finalista
olimpiady
Grzegorz Nycz Historia mgr Zdzisław Bednarek

 

________________________________________________________ 

WYNIKI EGZAMINÓWGIMNAZJALNYCH W LATACH

2002 - 2010

________________________________________________________

Rok 2002

Część humanistyczna

Część

matemat.-przyr.

Szkoła

41,8

38,23

Województwo

30,58

29,53

Rok 2003

Szkoła

40,65

41,12

Województwo

33,18

26,84

Rok 2004

Szkoła

40,0

38,35

Województwo

28,5

25,06

Rok 2005

Szkoła

40,0

34,37

Województwo

34,33

25,06

Rok 2006

Szkoła

43,03

39,53

Województwo

32,61

24,72

Rok 2007

Szkoła

42,6

39,3

Województwo

32,8

26,2

Rok 2008

Szkoła

39,3

41,8

Województwo

32,2

28,2

Rok 2009

Język angielski

Język francuski

Język niemiecki

Szkoła

43,2

40,5

45,8

46

50

Województwo

32,2

28,3

30,9

35,8

34,3

Rok 2010 Język angielski Język francuski Język niemiecki
Szkoła

39,8

38,3

47,4

-

49

Województwo

31,7

25,1

30,2

-

31